บทสัมภาษณ์พิเศษ

 

พ.อ.สุขุม  สุจริต
อดีตผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการสัตว์ทหารบก
อดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัข
พันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
(สสยท.)
อายุสุนัขก่อนวัยเรียนควรอยู่ที่เท่าใด?
โรงเรียนสุนัขมีความจำเป็นต่อสุนัขมากน้อยเพียงใด?

  

     แม้ว่าชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9 จะเคยนำเสนอบทความเกี่ยวกับสุนัขก่อนวัยเรียนให้ท่านผู้อ่านรับทราบไปแล้ว แต่ยังมีเจ้าของสุนัขอีกไม่น้อยที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสุนัข หรือเพิ่งจะเลี้ยงสุนัขเพียงระยะสั้น ๆ จึงทำให้ขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยคิดว่า สุนัขที่มีอายุ 1 ปี ขึ้นไปเท่านั้นจึงสามารถเข้าทำการฝึกสอนได้ สุนัขอายุน้อย ๆ ไม่สมควรเข้ารับการฝึก

   
  พ.อ.สุขุม  สุจริต  อดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวนี้ว่า "ในต่างประเทศ เขาจะเริ่มฝึกสุนัขก่อนวัยเรียนแบบ "เพลย์เทรนนิ่ง" เมื่อสุนัขเพิ่งจะหย่านม หรือเมื่อสุนัขมีอายุเหมาะสมที่สุด ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป พอสุนัขมีอายุ 8 เดือน การฝึกจะหนักขึ้นการฝึกแบบนี้เรียกว่า "ซีเรียสเทรนนิ่ง" จากนั้นก็เป็นการฝึกเพื่อใช้งานอย่างจริง ๆ จัง ๆ จะเริ่มต้นเมื่อสุนัขมีอายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป แต่การฝึกที่ถูกต้องจริง ๆ แล้ว สุนัขควรจะผ่านการฝึกแบบ "เพลย์เทรนนิ่ง" เสียก่อน
     การนำเอาสุนัขอายุมาก ๆ มาฝึกจะฝึกยากมาก และจะใช้เวลาในการฝึกนานกว่าปรกติ เพราะสุนัขไม่เคยชินกับการฝึกนั่นเอง ในต่างประเทศเขาคำนึงถึงเรื่องอายุเป็นประการสำคัญ ถ้าท่านรักสุนัข ต้องการให้สุนัขฉลาด ควรจะทำการฝึกตั้งแต่สุนัขอายุน้อย ๆ จะฝึกเองก็ได้ หรือถ้าไม่มีเวลาพอก็มอบให้เป็นหน้าที่ของสถาบัน หรือโรงเรียนฝึกสุนัขก็ได้เหมือนกัน แต่เราจะต้องไม่ลืมว่า สุนัขเป็นสัตว์มีชีวิต ต้องการความรัก ความเอื้ออาทร ผมขอให้เลือกโรงเรียนสุนัขดี ๆ ซักหน่อย"

    
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/
K9 ต้องขอขอบพระคุณท่าน พ.อ.สุขุม  สุจริต ผู้อำนวยการกองวิทยาการกรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม และท่านยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) ที่ท่านได้กรุณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของโรงเรียนสุนัขว่า มีความจำเป็นต่อสุนัขมากน้อยเพียงใด
     "ในความเห็นของผมแล้ว ผมขอกล่าวว่า โรงเรียนสุนัขมีความจำเป็นสำหรับสุนัขเป็นอย่างมาก สุนัขบางตัวสวย แต่โง่เหลือเกินโรงเรียนจะช่วยเสริมบุคลิก หรือความฉลาดให้กับสุนัข เวลานี้ผู้เลี้ยงสุนัขจำนวนไม่น้อยเลี้ยงสุนัขแล้วเบื่อหน่าย เนื่องจากไม่ได้นำเข้าโรงเรียน สุนัขที่นำไปเข้าโรงเรียนจะผ่านการฝึกให้รู้จักคำว่า ชิด นั่ง หมอบ คอย เราบอกว่า "ไม่" สุนัขจะต้อง "หยุด" ทันที เราจะต้องรู้ว่า สุนัขก็คือสัตว์ป่า จะให้เขารู้เองมันย่อมที่จะเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ดังนั้นผมจึงขอกล่าวว่า โรงเรียนสุนัขมีความจำเป็นอย่างที่สุด ผู้เลี้ยงจะต้องนำสุนัขไปเข้าโรงเรียน
     ขั้นตอนต่อมา มันเปรียบเสมือนการให้ปริญญากับสุนัขที่เข้าโรงเรียน นั่นคือ หากสุนัขสามารถเชื่อฟังคำสั่ง จนถึงระดับนำไปเป็นสุนัขอารักขาได้ หากโรงเรียนใด สามารถฝึกสุนัขจนถึงขั้น สอบชุท (
Sch H ) ได้ โรงเรียนสุนัขแห่งนั้นถือว่าเป็น "สุดยอด" ของโรงเรียนฝึกสุนัขแล้วครับ หลักในการเลือกโรงเรียนสุนัขอีกประการหนึ่งก็คือ จะต้องดูที่เจ้าของโรงเรียน และครูฝึกด้วยว่า มีความสามารถจริง หรือโรงเรียนสุนัขแห่งนั้นสามารถฝึกสุนัข จนสามารถสอบชุท ( Sch H ) ได้หรือเปล่า? ไม่ใช่เอาแต่โฆษณาอย่างเดียว แต่พอเอาเข้าจริง ๆ ปรากฏว่า สอบอะไรไม่ได้เลยซักอย่าง
     สำหรับการสอบชุท
( Sch H )
ของสมาคมฯ เราขอยืนยันว่า เรามีมาตรฐานระดับสากล เช่นเดียวกับในต่างประเทศทุกประการ ไม่ใช่ว่าสุนัขที่มาสอบจะผ่านหมดไปเสียทุกตัว บางตัวมาสอบแต่ไม่ผ่านก็มีครับ"  พ.อ.สุขุม กล่าวในที่สุด

    
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุปานี  เสถียรปถิรณกร ซึ่งได้นำสุนัขชื่อ
Fando Vom Sampran Kennel เป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด มาเข้าเรียนที่ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 และได้ผ่านการสอบ สุนัขอารักขา ชุท 1 ( Sch H I ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 โดยกรรมการสอบจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร รองนายกสมาคมฯ ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในการสอบสุนัขอารักขาชุท ( Sch H ) โดยผลการสอบมีคะแนนดังต่อไปนี้

 
ตอน ก. การตามรอย Sch H I ( A )83/100


อ่านบทสัมภาษณ์
คุณสุปานี  เสถียรปถิรณกร
คลิ๊กที่นี่

ตอน ข. วินัยความเชื่อฟัง Sch H I ( B )78/100
ตอน ค. การต่อสู้ป้องกัน Sch H I ( C )98/100
คะแนนรวม  259/300
 

สำนักงาน
กรุงเทพฯ

ชมรมฯ SJK9

สถาบันฝึก
สุนัขนานาชาติ


K9 พัทยา

ศูนย์พัฒนา
การฝึกสุนัข

K9 ศรีราชา

ศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS

ลาดบัวหลวง

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
   
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9