มาตรฐานสุนัขฝึกแล้วอยู่ที่ไหน?
 

รายงานพิเศษ
ครั้งแรกในประเทศไทย

การจัดงานแข่งขัน 
"การฝึกสุนัขอารักขา" ทั่วประเทศ

 

     สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) ได้เชิญศูนย์ฝึกสุนัขทุกแห่งทั่วประเทศ   มาพบปะกันเพื่อทำการตกลงร่วมงานการส่งเสริมพัฒนา การฝึกสุนัขให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่ามาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 22/12/2544   โดยจะจัด    งานแข่งขัน  "การฝึกสุนัขอารักขา"  ทั่วประเทศครั้งแรก  ที่สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยา ในวันที่ 10/2/2545

    
พ.ต.ไพบูลย์    ยามัสเสถียร  ประธานบริหาร สสยท.  ได้กล่าวเปิดการประชุม
     "ตั้งแต่ผมได้เข้ามาอยู่ในวงการสุนัขหลายปี  ในตำแหน่งกรรมการฝึก สสยท. และจากการที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปตัดสิน การสอบสุนัขอารักขามาแล้วทั่วประเทศ  ในปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีสำหรับวงการสุนัขในประเทศไทยที่เรามีความตื่นตัวในเรื่องการฝึกสุนัขมาก  แต่ถ้าเราไม่มีการพัฒนาการฝึกสุนัขอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก   เนื่องจากขณะนี้เรามีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น  กำลังคน กำลังทรัพย์  และตัวของสุนัขเอง

     สมาคมฯ  มีแผนงานที่จะจัดประกวดความสามารถของสุนัขปีละ 4 ครั้ง จากการจัดงานที่ อ.กำแพงแสน เมื่อวันที่ 5/12/2544  สุนัขส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการสอบนอกสถานที่  สมาคมฯ จึงมีนโยบายให้มีการจัดแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขาหมุนเวียนไปตามศูนย์ฝึกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละท่านที่มาในวันนี้ ต่างก็มีความสามารถที่จะจัดงานของตัวเองได้อยู่แล้ว  ส่วนใครจะจัดในช่วงไหนและจัดอยู่ในรูปแบบไหน ตอน A ตอน B หรือตอน C ก็ได้  สมาคมฯจะรับรองการแข่งขันตามกฎของ สสยท. เท่านั้น"

     คุณเอกพงษ์  วงศ์ชาตรี  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสยท.

     "สมาคมฯ มีหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยง   และการฝึกสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในประเทศไทย ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนคิดว่า สมาคมฯ เป็นตัวแม่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัขซึ่งเป็นลูกของสมาคมแต่ละแห่ง ในด้านวิชาการ และกรรมการตัดสินการสอบสุนัข สมาคมมีนโยบายให้ท่านผู้เลี้ยง และผู้ฝึกสุนัขที่ได้ใช้บริการต่าง ๆ ของสมาคม  จัดทำกิจกรรมงานด้านการแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขาตอบแทนสมาคมฯ ในเขตของท่านอย่างน้อยปีละ 1 -  2 ครั้ง ซึ่งนโยบายนี้ จะเป็นการให้พวกเรามาพบปะกัน มาสนุกร่วมกัน และพัฒนาในด้านการฝึกสุนัขให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น"

    
อาจารย์บรรยง  ธนทวิกร  ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9
     "ผมได้ทำธุรกิจโรงเรียนสุนัขมาเป็นเวลานานพอ ๆ กับอายุของสมาคมฯ ในระยะแรกเราได้พัฒนารูปแบบการฝึกสุนัขให้เจ้าของใช้งานที่บ้านได้ ต่อมาเราได้พัฒนาการฝึกสุนัขให้เข้าสู่หลักสูตรมาตรฐานสากล  โดยการจัดสอบสุนัขทุกภาคเรียนจากกรรมการสอบสมาคมทั้งใน และต่างประเทศ  หลักสูตรการฝึกสุนัขของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  เราไม่ฝึกสุนัขด้วยความรุนแรง  และไม่ฝึกสุนัขด้วยอาหาร  เพื่อป้องกันสุนัขถูกวางยาเบื่อ  เราให้ความสำคัญสูงสุดในการสร้างบุคลากรผู้ฝึกสุนัข   และผู้บริหารโรงเรียนสุนัข  ซึ่งจะต้องสอบผ่านการฝึกสุนัขจาก สถาบันสมาคมใน/ต่างประเทศ

     การจัดงานแข่งขัน  "การฝึกสุนัขอารักขา"  ทั่วประเทศ   จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาให้สุนัขที่เกิดในประเทศ และฝึกโดยครูฝึกคนไทย   ก้าวสู่ความเป็นเลิศเช่นเดียวกับนานาประเทศที่เป็นผู้นำในด้านการเลี้ยง และการฝึกสุนัข"

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9