สัมภาษณ์พิเศษ

 

พันตำรวจเอกวีระพงษ์  สุนทรางกูร
ผู้กำกับการสำนักงานตำรวจสันติบาล
อดีตนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข
(ประเทศไทย) 2542

"การสอบสุนัข K9 พัทยา
ดีมากมีความเป็นสากลน่าเชื่อถือ"

 

      พ.ต.อ.วีระพงษ์  สุนทรางกูร ผู้กำกับการสำนักงานตำรวจสันติบาล อดีตนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ซึ่งมีผลงานดีเด่นเรื่อง การจัดประกวดสุนัขตลอดปี พ.ศ.2542 ที่ผ่านมาจนเป็นที่ยกย่อง และชื่นชมของ FCI และ AKU เป็นอย่างมาก  กรณี น.ส.พ.ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2543 คอลัมน์ "คัทลียาเชิญสัมผัสของว่าง" ที่ลงบทความ นพ.วิทยา-วลัยลักษณ์  ภาณุมาต ได้ส่งสุนัขไปฝึกที่สถานที่รับฝึกสุนัขแห่งหนึ่งตามแผ่นพับโฆษณา ที่ได้จากร้านสัตวแพทย์แห่งหนึ่ง ท่านอดีตนายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
     "ผมขอบอกว่า เป็นสถานฝึกสุนัขที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดความรู้ ขาดศีลธรรม และจรรยาบรรณ การฝึกสุนัขด้วยการใช้กระบองไฟฟ้าจี้ เรื่องนี้หากเกิดขึ้นในต่างประเทศ ผู้กระทำต้องเข้าคุกอย่างแน่นอน แม้แต่กฎหมายในประเทศไทย ผู้กระทำการทารุณสัตว์เช่นนี้ก็มีความผิด ผมอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย"

    
ท่านอดีตนายกสมาคมฯ พ.ต.อ.วีระพงษ์ ได้พูดเกี่ยวกับงานประกวดสุนัขต่าง ๆ ว่า
     "การจัดงานประกวดสุนัขที่ดี ควรจะมีสมาคมฯ ร่วมการจัดด้วยทุกครั้ง งานประกวดสุนัขบางงานที่จัดกันอยู่ในขณะนี้ อาจจะทำให้มาตรฐานสากลของวงการสุนัขเสียหายได้ ตัวอย่างเช่น การจัดงานประกวดสุนัขที่ให้รางวัลเป็นของมีค่า ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทย การประกวดสุนัขเป็นการพัฒนาพันธุ์สุนัข ไม่ใช่ธุรกิจ เราควรจะให้รางวัลการประกวดเป็นถ้วยเกียรติยศ จะเหมาะสมกว่า ท่านผู้ที่สนับสนุนงานประกวดสุนัข ควรพิจารณาสักนิดว่า งานที่จัดมีวัตถุประสงค์อันใด ใครเป็นผู้จัด อย่าไปสนับสนุนการประกวดสุนัขที่เป็นการค้า หรือมีผลประโยชน์แฝง เช่น หวังผลกำไร นอกจากงานกุศล"

     "การโฆษณาชวนเชื่อ ของสถานรับฝึกสุนัขบางแห่ง ที่ว่ารับฝึกสุนัขในหลักสูตรต่าง ๆ นั้นเช่น รับฝึกหลักสูตรสุนัขอารักขา Sch H I  II  III  ผมอยากทราบว่า มีการฝึกได้จริงหรือไม่? เอาใครมาเป็นผู้ฝึก และใครเป็นกรรมการสอบ มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด? ไม่ใช่สอบกันเองให้คะแนนกันเอง ผมเห็นว่า สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) มีความเป็นมาตรฐาน และน่าเชื่อถือ"
     "การสอบสุนัขของ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยา กรรมการสอบจาก สสยท. และ O.G.V. ประเทศออสเตรีย ผมเห็นแล้ว ขอชมโดยส่วนตัว ผมว่า รูปแบบของการสอบสุนัข ดีมาก มีความเป็นสากลน่าเชื่อถือ สถานรับฝึกสุนัขโดยครูฝึกที่มีความรู้จริง มีศีลธรรม และมีจรรยาบรรณ สุนัขที่ฝึกจบตามหลักสูตรแล้วได้รับการสอบ จากกรรมการที่ได้มาตรฐานสากล ผมถือว่า เป็นสถานรับฝึกสุนัขที่มีคุณภาพ" อดีตนายกสมาคมฯ กล่าวในที่สุด

    
สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จะจัดงานประกวดสุนัขเป็นประจำ ผู้อ่านท่านใดมีความสนใจจะส่งสุนัขเข้าประกวด หรือสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมฯ โทร. 02-990-3618 และ 02-990-3428 ในวันและเวลาราชการ

    
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9 ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุปานี  เสถียรปถิรณกร ซึ่งได้นำสุนัขชื่อ Fando Vom Sampran Kennel เป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด มาเข้าเรียนที่ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 และได้ผ่านการสอบสุนัขอารักขา ชุท 1 ( Sch H I ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 โดยกรรมการสอบจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร รองนายกสมาคมฯ ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในการสอบสุนัขอารักขาชุท ( Sch H ) โดยผลการสอบมีคะแนนดังต่อไปนี้

 
ตอน ก. การตามรอย Sch H I ( A )83/100


อ่านบทสัมภาษณ์
คุณสุปานี  เสถียรปถิรณกร
คลิ๊กที่นี่

ตอน ข. วินัยความเชื่อฟัง Sch H I ( B )78/100
ตอน ค. การต่อสู้ป้องกัน Sch H I ( C )98/100
คะแนนรวม 259/300
 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9