สัมภาษณ์พิเศษ
 


พ.ต.ท.ภาสวัชร  ศรีทัย
รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ
กองบัญชาการศึกษากรมตำรวจ
ที่ปรึกษา สสยท.
 

 

     พ.ต.ท.ภาสวัชร  ศรีทัย  รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ เคยทำงานรับราชการอยู่ในกองกำกับการสุนัขตำรวจมามากกว่า 25 ปี เป็นผู้ที่วางหลักสูตร และดูแลพฤติกรรมสุนัขตำรวจ เรียนจบสัตวแพทย์เมื่อปี พ.ศ. 2510 ในปี พ.ศ. 2513 ได้เข้ามาอยู่กองกับการสุนัขตำรวจ ตำแหน่งเป็นสัตวแพทย์ประจำ และเริ่มสนใจเกี่ยวกับการฝึก และพฤติกรรมของสุนัข ได้มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรีย และได้เขียนหลักสูตรต่าง ๆ ไว้ใช้ในราชการสุนัขตำรวจ เช่น การสะกดรอยติดตาม การต่อสู้ป้องกันตัว การจับกุมยาเสพติด สุนัขควบคุมฝูงชน แยกกลิ่นของกลาง สุนัขตรวจค้น สุดท้ายก็คือ วางหลักสูตรช่วยชีวิต และค้นหา เป็นผู้บุกเบิกการก่อตั้ง สสยท. และร่วมเป็นกรรมการบริหารอยู่ประมาณ 2 - 3 ปี  ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของ สสยท. กรรมการบริหารสมาคมพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทย และกรรมการตัดสินของ A.K.U. (สมาคมสุนัขเอเชีย) ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับ FCI (สมาคมสุนัขโลก) และยังทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการประกวดมาตรฐานพันธุ์สุนัขทั่วไปอีกด้วย

    
ท่านคิดว่า ร.ร. สุนัขมีการพัฒนามากกว่าแต่ก่อนอย่างไรครับ?
     "ร.ร. สุนัขในยุคนี้มีการพัฒนาปรับปรุงมากกว่าสมัยก่อน ผู้บริหารบางแห่งได้มีการเดินทางไปดูงานฝึกสุนัขที่ต่างประเทศ การฝึกสุนัขถ้าหากมีความสนใจ ทุก ๆ คนก็สามารถจะเรียนรู้ และฝึกสุนัขได้ เว้นแต่ว่า ใครจะประณีต หรือรู้รายละเอียดในส่วนลึกมากกว่ากันเท่านั้น"

 


"ฮุกกี้" สุนัขพันธุ์นโปเลียนมัสตีฟ
สอบผ่าน
FH I ตัวแรกของไทย
คลิ๊กที่นี่
!!!

การเลือกบุคลากรมาเป็นครูฝึก ท่านคิดว่า มีความสำคัญหรือไม่ครับ?
     "บุคคลที่จะมาเป็นครูฝึกที่ดีได้นั้น จะต้องเป็นที่รักสุนัข มีความเมตตา อ่อนโยน และอดทน สุนัขเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เข้าใจคนมากที่สุด สิ่งที่เราจะยึดถือเป็นหลักเกณฑ์คือ ผู้ฝึกสุนัขจะต้องมีความนับถือในความเป็นสุนัข ( Respect ) ที่เราฝึก เอาใจใส่ ไม่ทำร้ายทุบตี และมีการให้กำลังใจ"

    
ท่านคิดว่า ร.ร. สุนัขที่ดีควรเป็นอย่างไรครับ?
     "เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก สุนัขจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้จากสิ่งแวดล้อม ร.ร. สุนัขที่ดี จะต้องมีบริเวณกว้างขวาง มีร่มไม้ชายคาที่ดี มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติ ไม่ให้มีบรรยากาศที่กดดันให้สุนัขเกิดความเครียด"

 

     ยุงเป็นอันตรายต่อสุนัขหรือไม่ ในความเห็นของท่านครับ?
     "ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีโรคพยาธิหัวใจ หรือหนอนหัวใจจากสุนัขเร่ร่อนชุกชุมมาก ห้องนอนสุนัขที่ดีจึงควรจัดให้มีมุ้งลวด เพื่อป้องกันโรคในส่วนนี้ด้วย" 

    
ในความเห็นของท่าน การสอบสุนัข FH มีความยากแค่ไหนครับ?
     "การสอบสุนัขจะแบ่งเป็นสุนัขอารักขา
Sch H I (ชุท 1) Sch H II (ชุท 2) Sch H III (ชุท 3)  และFH  เราต้องดูว่าสุนัขของเรามีความสามารถถึงขั้นไหน สุนัขที่สามารถสอบผ่านขั้น 1 ก็ใช้ได้แล้ว (ชุท 1) ขั้น 2 ก็โอ.เค. (ชุท 2) ขั้นต่อไป ถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีแววสอบได้ขั้นสูงขึ้นไปอีกก็ยิ่งดี เพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสุนัข การสอบสุนัขสะกดรอย FH ถือว่าเป็นการสอบขั้นสูง และยาก เพราะมีระยะทางและมีเวลาเป็นตัวกำหนด"

    
"ฮุกกี้" สุนัขพันธุ์นโปเลียนมัสตีฟ เพศผู้ อายุ 16 เดือน เจ้าของ/ผู้ปกครอง คุณมนตรี  แซ่ลี้ จาก K9 พัทยา คือสุนัขตัวแรก และตัวเดียวในประเทศไทย ที่สอบผ่านสุนัขสะกดรอย FH I ได้คะแนน 82/100 เมื่อวันที่ 26/3/43 กรรมการตัดสิน คุณบัญญฑิต  สรัสยะนันทน์ เลขานุการ สสยท.

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9