สัมภาษณ์พิเศษ
 


คุณมนตรี  แซ่ลี้

"ฮุกกี้" นโปเลียนมัสตีฟ
ตัวแรกของไทยที่สอบผ่าน
FH I
 

 

     สหพันธ์สมาคมสุนัขเยอรมันเช็พเพอดแห่งโลก ( WUSV ) ได้กำหนดมาตรฐานการสอบสุนัขสะกดรอย FH I ไว้ดังต่อไปนี้

    
"สุนัขสะกดรอย FH I จะต้องสอบผ่านสุนัขอารักขา Sch H I มาแล้ว ขั้นตอนในการสอบจะเริ่มโดย ผู้ฝึกสุนัขนำของจำนวน 12 ชิ้น ให้กรรมการสอบเลือกเหลือ 4 ชิ้น แล้วให้ผู้วางรอยนำของไปวางใน 7 เส้นทาง 6 ทางเลี้ยว ระยะทางทั้งหมด 1,400 ก้าว (มากกว่า 1 กิโลเมตร) ในบริเวณเส้นทางที่กรรมการตัดสินเป็นผู้กำหนด"

    
"เริ่มต้นการสอบสุนัขสกดรอย FH I นี้ได้ หลังจากการวางรอยแล้ว 3 ชั่วโมง ผู้วางรอย และผู้ฝึกสุนัขสะกดรอย FH I จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และหลังจากการวางรอยแล้ว 1 ชั่วโมงแล้ว จะต้องมีผู้เดินตัดรอย เพื่อให้สุนัขสับสนในเส้นทาง 4 จุด"

    
คุณบัญญฑิต  สรัสยะนันทน์ เลขา สสยท. กรรมการตัดสินได้กล่าวกับฝ่าย ปชส.ว่า....
     "ตั้งแต่ ตั้งสมาคมเช็พเพอดมา (29 ปี) ยังไม่เคยมีสุนัขตัวใด พันธุ์ใด สามารถสอบผ่าน FH I ได้"

     สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยา ได้จัดให้มีการสอบสุนัขภาคเรียนที่ 7/2000 วันที่ 26 มีนาคม 2543 กรรมการตัดสิน คุณบัญญฑิต  สรัสยะนันทน์ กรรมการ., เลขานุการ สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) กรรมการตัดสินที่มีความเชี่ยวชาญการสอบสุนัขอารักขา ( Sch H ) และสุนัขสะกดรอย ( FH )

     
สุนัขที่เข้าสอบสะกดรอย FH I ชื่อ "ฮุกกี้" พันธุ์นโปเลียนมัสตีฟ เพศผู้ อายุ 16 เดือน เจ้าของ/ผู้ปกครอง คุณมนตรี  แซ่ลี้
    
"ฮุกกี้" สุนัขนโปเลียนมัสตีฟ "ตัวแรก" ของประเทศไทยที่สามารถสอบผ่านสุนัขอารักขา Sch H I ผ่าน โดยมีคะแนน ตามรอย 80/100 วินัย 77/100 ต่อสู้ 95/100 เมื่อวันที่ 30/1/43 กรรมการตัดสิน พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร รองนายก สสยท.


     วันที่ 26/3/43 เวลา 03.00 น. ครูเอก ผู้วางรอย ได้วางของ 4 ชิ้น ( ที่กรรมการตัดสินได้เลือกจากของ 12 ชิ้น ) ตามเส้นทาง และระยะทางที่กรรมการตัดสินกำหนด เวลา 06.00 น. "ฮุกกี้" และครูเปาะ ครูผู้ฝึกสอน ได้เริ่มการสอบสุนัข สะกดรอย FH I ผลการสอบปรากฏว่า "ฮุกกี้" ใช้เวลา 14 นาที ในการสะกดรอยหาของครบจำนวนทั้ง 4 ชิ้น ตามเส้นทางที่ได้วางของไว้ ทำคะแนน 82/100 ถือว่า "ฮุกกี้" สอบสุนัขสกดรอย FH I ผ่าน

 
พ.ต.ท.ภาสวัชร  ศรีทัย ที่ปรึกษา สสยท. ได้กล่าวว่า...
     "การสอบสุนัขจะแบ่งเป็นสุนัขอารักขา Sch H I (ชุท 1) Sch H II (ชุท 2) Sch H III (ชุท 3)  และFH  เราต้องดูว่าสุนัขของเรามีความสามารถถึงขั้นไหน สุนัขที่สามารถสอบผ่านขั้น 1 ก็ใช้ได้แล้ว (ชุท 1) ขั้น 2 ก็โอ.เค. (ชุท 2) ขั้นต่อไป ถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีแววสอบได้ขั้นสูงขึ้นไปอีกก็ยิ่งดี เพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสุนัข การสอบสุนัขสะกดรอย FH
ถือว่าเป็นการสอบขั้นสูง และยาก เพราะมีระยะทางและมีเวลาเป็นตัวกำหนด"

 

สำนักงาน
กรุงเทพฯ

ชมรมฯ SJK9

สถาบันฝึก
สุนัขนานาชาติ


K9 พัทยา

ศูนย์พัฒนา
การฝึกสุนัข

K9 ศรีราชา

ศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS

ลาดบัวหลวง

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9