ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 
MR. ZANGERL HANS PAUL
(SWITZERLAND)
กรรมการตัดสินสุนัข
สมาคมสุนัขร๊อทไวเลอร์ ประเทศเยอรมัน
ADRK
 
 
       MR.ZANGERL HANS PAUL (SWITZERLAND) กรรมการตัดสินสุนัขสมาคมสุนัขร๊อทไวเลอร์ประเทศเยอรมัน (ADRK) ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อตัดสินงานประกวดสุนัขของชมรมร๊อทไวเลอร์ Thai Klubsiegieger Show 2007 ในวันที่ 11-11-2550 และได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550
         "ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เยี่ยมชมกิจการ การเลี้ยงและการฝึกสุนัขที่สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยา ประเทศไทย ข้าพเจ้ามีความประหลาดใจที่ได้พบต้นแบบของโรงเรียนฝึกสุนัขที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ในกลุ่มประเทศยุโรปที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปตัดสินสุนัขมาแล้วหลายประเทศ ในประเทศยุโรปแต่ก่อนได้มีชมรมผู้เลี้ยงสุนัขกลุ่มต่าง ๆ ทุก ๆ ตำบล เขาจะเน้นให้เจ้าของสุนัขนำสุนัขมาฝึกด้วยตัวเอง ซึ่งเจ้าของส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะฝึกสุนัขให้จบหรือต่อเนื่องได้ เนื่องจากเขาขาดประสบการณ์แต่โรงเรียนฝึกสุนัขประเภทใหม่ ซึ่งจะมีวิธีการดำเนินการเหมือนกับสถาบันฝึกสุนัข K9 พัทยา จะรับสุนัขเข้าฝึกก่อนโดยมืออาชีพ แล้วหลังจากนั้น เจ้าของจึงจะเข้าเรียนหลักสูตรการฝึกสุนัขต่อไป 2 ชั่วโมงที่เดินทางจากกรุงเทพฯ คุ้มมาก ขอขอบคุณชมรมร๊อทไวเลอร์ประเทศไทย และ K9 พัทยา" MR.ZANGERL HANS PAUL กรรมการ ADRK กล่าวในที่สุด

K9 พัทยา ขอขอบคุณ คุณฝ้าย และเว็บไซท์ dog lover ชมรมไทยร๊อทไวเลอร์ (ประเทศไทย)

 
 

สำนักงาน
กรุงเทพฯ

ชมรมฯ SJK9

สถาบันฝึก
สุนัขนานาชาติ


K9 พัทยา

ศูนย์พัฒนา
การฝึกสุนัข

K9 ศรีราชา

ศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS

ลาดบัวหลวง

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9