แนะนำคอกสุนัข

 
 
Phukradueng Dog Farm
 
 

"SILVER  RING"
 
   วีดีโอ คลิป

 
     "SILVER RING" เป็นสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ สีไพ-บอล (PIEBALD) ที่มีโครงสร้างสวยงามตรงตามมาตรฐานของ American Kennel Club ที่ ภูกระดึง ด๊อก ฟาร์ม ยึดถือเป็นแนวทางในการเพาะพันธุ์สุนัขมาโดยตลอด เพราะเราคิดว่าแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานประจำพันธุ์ของ American Kennel Club เป็นกระแสหลักของวงการระดับโลกในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีแนวคิดแตกต่างจากนี้หลายแนวคิดก็ตาม ทาง ภูกระดึง ด๊อก ฟาร์ม จะยังคงยึดมั่นในมาตรฐานของ American Kennel Club เป็นสำคัญ โดยพยายามจะเพาะลูกสุนัขจาก คลังยีนส์ ที่เรามีอยู่ให้มีโครงสร้างสวยงามตรงตามมาตรฐาน American Kennel Club กล่าวคือมีความยาวมากกว่าความสูง ส่วนขนจะต้องยาว 1-3 นิ้ว เป็นเกณฑ์ และ SILVER ก็ไม่ทำให้เราผิดหวัง
 
     นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ Phukradung Dog Farm "SILVER RING" ของเราพิชิตรางวัลถึง 6 รางวัลในงาน FCI International Championship Dog Show 2/2006 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2549 ซึ่งจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานี เริ่มตั้งแต่รางวัลที่ 1 C.C.Dog / Best of Winner / Best Junior In Breed / Best Junior In Group และ Best Junior In Show ทำให้ ทีมงาน ภูกระดึง ด๊อก ฟาร์ม มีกำลังใจในการที่จะเพาะพันธุ์สุนัขให้ได้ลูกสุนัขที่สวยงาม ถูกต้องตามมาตรฐาน เข้าช่วงชิงรางวัลในเวทีการประกวดในลำดับต่อไป
 
       
       
 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9