การเพิ่มเพื่อน ID:sjk9thailand9
ทาง Line ด้วย คิวอาร์โค้ด (QR)

 

 

1. เปิดโปรแกรม Line บนโทรศัพท์ของท่าน เลือกหัวข้อ อื่น ๆ (ตามรูป)
(โทรศัพท์ของท่านต้องเชื่อมต่อ Wifi หรือมีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต)

 
 
2.เลือกไปที่หัวข้อ เพิ่มเพื่อน (ตามรูป)
 
 
3.เลือกหัวข้อ คิวอาร์โค้ด (QR)
 
 
4.นำกรอบตัวอ่านคิวอาร์โค้ด (สีเขียว) ของโทรศัพท์ท่านไปสแกน คิวอาร์โค้ดของ sjk9thailand
 
สแกน คิวอาร์โค้ด sjk9thailand ได้ที่นี่
sjk9thailand QR Code
 
 
คิวอาร์โค้ด sjk9thailand
sjk9thailand QR Code
 
หรือค้นหาจากไอดีชื่อ:  sjk9thailand